Image
Top
Navigation

Medisch Centrum Jan van Goyen

Medisch Centrum Jan van Goyen Amsterdam

Hoofdgebouw: Concept. Hoofdgebouw gedeeltelijk uitgevoerd

Oogheelkundekliniek: Totale verbouwing en inrichting